Ştiri site

Diseminare proiect Erasmus+

Diseminare proiect Erasmus+

by Elena-Alina Raduianu -
Number of replies: 0

Profesori inovatori pentru o învățare eficientă

Prof. Răduianu Elena Alina, Liceul Teoretic „V. Alecsandri” Iași

În perioada 2-6 decembrie 2018, am avut șansa de a participa la cursul CLIL: innovative and effective methods and tools, desfășurat la Bruxelles și  furnizat de Enjoy Italy. Cursul a fost posibil datorită proiectului de mobilitate „Profesori inovatori pentru o învățare eficientă”, cofinanţat de Comisia Europeană în cadrul programului Erasmus+ și implementat de Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iași. În cadrul acestui proiect au mai fost furnizate cursurile Interactive ICT-based, digital and web tools for effective blended, flipped and cooperative learning și Innovative teaching methods for teachers, schools and adult education, în urma cărora 14 cadre didactice au fost instruite în vederea dobândirii de noi strategii de predare-învățare moderne, care să conducă la crearea unui mediu de învățare creativ, activ și eficient, în acord cu obiectivele educaționale.

Prin participarea la acest curs de formare am  înțeles mai bine conceptul de învățare CLIL, am descoperit metode și tehnici de lucru noi, mi-am dezvoltat capacitatea de a integra diferite instrumente digitale în cadrul lecțiilor, de a  proiecta activități educaționale formale și  non-formale utilizând metodologia CLIL. Un alt aspect îl reprezintă oportunitatea de a oferi elevilor șansa de a-și folosi abilitățile lingvistice în învățarea unei discipline non-lingvistice.

În cadrul cursului au fost prezentate diferite platforme ce pot fi folosite cu succes în învățarea CLIL: Edmodo, Weschool, Nearpod, Bookcreator, Educreation, Padlet, Edpuzzle, TEDEd, Playposit, Genial.ly, Popplet, Quizlet. Aceste platforme  pot fi utilizate  în timpul orelor, pentru efectuarea unor teme pentru acasă, cât şi pentru evaluarea elevilor, reprezentând instrumente utile prin care se poate completa activitatea desfășurată în clasă. Profesorul poate opta să utilizeze o platformă, în funcție de anumite criterii cum ar fi, ușurința cu care poate fi accesată, aplicațiile oferite, materialele disponibile, preferințele și nevoile elevilor, etc.

Alte activități interesante au fost Brussels Bingo (activitate transdisciplinară realizată în echipe mixte, în care am aplicat instrumentele digitale explorate în zilele anterioare), vizitarea unei școli de migranți și a centrului istoric al orașului Bruxelles, precum și jocul de rol în Parlamentarium.

Printre beneficiile participării la acest curs de formare menționez dezvoltarea capacității de utilizare a limbii engleze în diferite contexte de comunicare, descoperirea unor instrumente digitale valoroase și utile în realizarea unor activități cu elevii, exersarea capacității de a lucra în echipe mixte, preluarea și adaptarea unor practici educaționale la contextul local, în vederea creșterii valorii procesului de învățare.

Activitățile de diseminare au vizat elevii, părinții, cadrele didactice din școală, județ și din țară, comunitatea locală, utilizatori ai rețelelor de socializare. Prin intermediul acestora au fost transferate competențele dobândite către beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului. De asemenea, în cadrul proiectului s-au creat o serie de resurse educaționale care vor fi utile oricărui cadru didactic interesat de tematica abordată în proiect.