Autor: Prof. Dorobăț Petronela

Dictionar: relatii trofice,aparare, reproducere,etologie, habitat, factori ecologici, mediu biotic, mediu abiotic, biotop, biocenoza, ecosistem, adaptare, producatori, consumatori, primari, secundari, tertiari, lant trofic, nutritie heterotrofa, nutritie heterotrofa, omnivore, descompunatori

(dupa cum observam, la clasa a 5-a avem o suma de termeni, destul de lunga, dificil de introdus intr-o singura ora!)

 • Competente
 • Resurse
 • Proiect didactic
 • Extindere - foldable - activitati independente elevi

Competenţe generale: 1. Explorarea sistemelor biologice, a proceselor și a fenomenelor cu instrumente și metode știinţifice

 1. Comunicarea adecvată ȋn diferite contexte știinţifice și sociale

 2. Rezolvarea unor situaţii problemă din lumea vie pe baza gândirii logice și a creativităţii

 3. Manifestarea unui stil de viaţă sănătos ȋntr-un mediu natural propice vieţii

Competenţe specifice: 1.1. extragerea informaţiilor din texte, filme, tabele, desene, scheme, ca surse pentru identificarea caracteristicilor unor sisteme biologice, a unor procese și fenomene

 1. organizarea informaţiilor știinţifice după un plan dat

 2. utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei ȋn comunicarea orală și scrisă

 1. identificarea caracteristicilor sistemelor biologice pe baza modelelor

 1. recunoașterea consecinţelor activităţilor umane și ale propriului comportament asupra mediului ȋnconjurător

Competenţe derivate: - observarea și descrierea tipurilor de relaţii care se stabilesc ȋntre vieţuitoarele dintr-o pădure

 1. recunoașterea importanţei pădurilor

 1. identificarea impactului omului asupra pădurilor 1. manual, 

 2.  markere, 

 3. planșă animale din pădure pentru realizarea unei reţele trofice, 

 4. planșă cu imagini sugestive pentru relaţiile de apărare și de ȋnmulţire, 

 5.  fișe de lucru, 

 6. fişe ilustrate, 

 7. copac confecţionat din hârtie cu ȋntrebări situate pe frunze

 8. Film didactic Viata in padurile Bucovinei - primavara


9. Fim didactic: Viata in padurile Bucovinei - iarna