Profesor: PANAINTE IONELA - LIVIA

material INSPECTIE CURENTĂ 1 GRAD I_2017

Nivel: clasa a XI-a: 2 ore/saptamana

Nr. ore = 7

Liceul teoretic Dimitrie Cantemir Iasi


 • Competente specifice
 • Resurse materiale
 • Resurse multimedia

1.1. Identificarea şi observarea alcătuirii şi funcţiilor organelor şi sistemelor de organe ale corpului uman;

1.2 . Organizarea de date despre lumea vie, selectate din diverse surse de documentare, pentru rezolvarea unor sarcini de lucru variate;

2.1. Utilizarea experimentului şi a investigaţiei pentru evidenţierea structurii şi a funcţiilor organismului uman;

2.2. Prelucrarea rezultatelor obţinute din investigaţii şi experimente şi formularea concluziilor

3.1. Reprezentarea funcţiilor organelor şi sistemelor de organe la om pe baza modelelor

3.2. Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare, investigare, experimentare şi rezolvare a unor situații problemă;

4.1 Utilizarea corectă a terminologiei specifice biologiei în diferite situaţii de comunicare

44.2 Prezentarea informaţiilor folosind diverse metode de comunicare

5.1 Utilizarea în viaţa cotidiană a cunoştinţelor despre influenţa factorilor de mediu asupra funcţiilor organismului

5.2. Aplicarea unor reguli de menţinere a sănătăţii omului

5.3. Realizarea de conexiuni intra-, inter- şi transdisciplinare


 •  prezentare PowerPoint, calculator, videoproiector;
 • fișă de lucru;
 • tablă, 
 • markere 
 • vacutainere cu sânge venos (hemoleucogramă)
 • frotiuri de sânge, microscoape;
 • manual școlar, fișe de lucru
 •  material biologic recoltat - probe de sânge venos (hemoleucogramă),
 • antiseruri (anti - A, anti - B, anti - AB, anti D),
 • pipete Pasteur,
 • lame de sticlă,
 • mănuși de unică folosință,
 • stative, alcool sanitar,
 • hârtie de bucătărie,
 • halate.