Repere pentru proiectarea si actualizarea curriculumui national 2015 - ISE

sursa: Institutul National de Stiinte ale Educatiei

profilul de formare al absolventului de învăţământ preuniversitar este structurat pe baza a 8 competenţe cheie, care reprezintă un ansamblu de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare oricărei persoane pe parcursul întregii vieţi:

  1. comunicare în limba maternă;
  2. comunicare în limbi străine;
  3. competenţe matematice şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii;
  4. competenţă digitală;
  5. a învăţa să înveţi;
  6. competenţe sociale şi civice;
  7. spirit de iniţiativă şi antreprenoriat;
  8. sensibilizare şi exprimare culturală.