ARHIVA 12 septembrie 2017 Consfătuirea cadrelor didactice la nivel judeţean pentru disciplina biologie

REZUMAT

Consfătuirea cadrelor didactice la nivel judeţean pentru disciplina biologie 12 septembrie 2017

 • PROGRAMA DE BIOLOGIE PENTRU GIMNAZIU
 • Modalități de abordare a progamei de biologie pentru clasa a V-a
 • Competenţe generale
 • Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
 • Lucrări practice
 • DOCUMENTE ŞCOLARE
  • Planuri-cadru,
  • Programe şcolare de trunchi comun şi programe şcolare pt. cursuri opţionale oferta naţională,
  • Manuale şcolare
 • OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ŞCOLARE NAŢIONALE CARE IMPLICĂ BIOLOGIA
 • Priorități ale educaţiei
 • Examene naționale-Bacalaureat și E.N (clasa a VI-a)
 • Eficientizarea Centrului de Excelență
 • Performanțe la olimpiade și concursuri școlare
 • Resurse Umane
 • Activitatea de mentorat
 • Controlul calității prin inspecția școlară
 • Proiecte județene și naționale
 • CDŞ se constituie atât din opţionale ofertate la nivelul unităţii de învăţământ, cât şi din
  opţionalele ofertate la nivel naţional.
 • Profesorii care au desfăşurat activităţi CEX
 • Structura CERCURI PEDAGOGICE MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE-BIOLOGIE - coordonatori
 • Parteneriate educaționale
 • Disciplinele opţionale la specialitate pe anul şcolar 2016-2017
 • OBIECTIVE SPECIFICE DISCIPLINEI BIOLOGIE

1010.9KB Document PDF

Faceți clic pe legătura Consfătuirea cadrelor didactice la nivel judeţean.pdf pentru a vedea fișierul.