Lectii Biologie online - AEL Gimnaziu Liceu

Index of /eContent-Biologie

sursa web http://www.ctcnvk.ro/prezentare/

PL-Bio-5-1-2 lectii/Plante medicinale
PL-Bio-5-2-1 lectie/Plante ornamentale
PL-Bio-5-3-2 lectii/Plante ocrotite în România
PL-Bio-6-1-3 lectii/Coleoptere
PL-Bio-6-2-3 lectii/Crustacee
PL-Bio-6-3-4 lectii/Artropode - insecte folositoare
PL-Bio-6-4-3 lectii/Lepidoptere
PL-Bio-6-5-3 lectii/Insecte dăunătoare
PL-Bio-6-6-3 lectii/Echinoderme
PL-Bio-6-7-3 lectii/Nevertebrate
PL-Bio-6-8-3 lectii/Peşti osoşi
PL-Bio-6-9-3 lectii/Peşti cartilaginoşi-osoși
PL-Bio-6-10-3 lectii/Peşti cartilaginoşi
PL-Bio-6-11-3 lectii/Amfibieni cu coadă
PL-Bio-6-12-3 lectii/Amfibieni fără coadă
PL-Bio-6-13-3 lectii/Şopârle
PL-Bio-6-14-3 lectii/Şerpi
PL-Bio-6-15-3 lectii/Broaşte ţestoase
PL-Bio-6-16-2 lectii/Crocodili
PL-Bio-6-17-3 lectii/Porumbelul
PL-Bio-6-18-3 lectii/Păsări granivore
PL-Bio-6-19-2 lectii/Păsări acvatice
PL-Bio-6-20-2 lectii/Păsări picioroange
PL-Bio-6-21-2 lectii/Păsări agăţătoare
PL-Bio-6-22-2 lectii/Păsări răpitoare de zi
PL-Bio-6-23-2 lectii/Păsări răpitoare de noapte
PL-Bio-6-24-2 lectii/Mamifere inferioare
PL-Bio-6-25-2 lectii/Mamifere marsupiale
PL-Bio-6-26-4 lectii/Mamifere insectivore
PL-Bio-6-27-2 lectii/Mamifere rozãtoare
PL-Bio-6-28-2 lectii/Mamifere carnivore
PL-Bio-6-29-4 lectii/Mamifere acvatice
PL-Bio-6-30-4 lectii/Mamifere copitate
PL-Bio-6-31-3 lectii/Maimuţe
PL-Bio-6-32-3 lectii/Răspândirea animalelor pe glob
PL-Bio-6-33-2 lectii/Răspândirea animalelor în România
PL-Bio-6-34-2 lectii/Locomoţia în mediul terestru
PL-Bio-6-35-2 lectii/Locomoţia în mediul acvatic
PL-Bio-6-36-2 lectii/Locomoţia în mediul aerian
PL-Bio-6-37-2 lectii/Ritmuri de viaţă ale animalelor
PL-Bio-6-38-2 lectii/Relaţii între specii diferite şi între aceleaşi specii
PL-Bio-6-39-3 lectii/Animale ocrotite în România
PL-Bio-6-40-3 lectii/Păsări
PL-Bio-6-41-4 lectii/Mamifere
PL-Bio-9-1-1 lectie/Baza chimică a vieţii
PL-Bio-9-2-2 lectii/Tipuri de celule
PL-Bio-9-3-1 lectie/Membrana celulară
PL-Bio-9-4-1 lectie/Citoplasma
PL-Bio-9-5-1 lectie/Reticulul endoplasmatic şi ribozomii
PL-Bio-9-6-1 lectie/Mitocondriile şi aparatul Golgi
PL-Bio-9-7-1 lectie/Lizozomii şi incluziunile citoplasmatice, cilii şi flagelii
PL-Bio-9-8-2 lectii/Cloroplastele - structura şi funcţii
PL-Bio-9-9-1 lectie/Alte plastide
PL-Bio-9-10-1 lectie/Organite specifice celulelor animale
PL-Bio-9-11-2 lectii/Nucleul, nucleolii şi centrul celular
PL-Bio-9-12-2 lectii/Structura cromozomilor şi a fusului de diviziune
PL-Bio-9-13-2 lectii/Diviziunea celulară. Diviziunea directă
PL-Bio-9-14-1 lectie/Diviziunea mitotică
PL-Bio-9-15-1 lectie/Diviziunea meiotică
PL-Bio-9-16-3 lectii/Mendelism - importanţă şi aplicaţie
PL-Bio-9-17-2 lectii/Teoria cromozomială a eredităţii
PL-Bio-9-18-2 lectii/Structura şi rolul acizilor nucleici
PL-Bio-9-19-3 lectii/Codul genetic - structură, rol
PL-Bio-9-20-3 lectii/Determinismul cromozomial al sexelor
PL-Bio-9-21-4 lectii/Mutaţii
PL-Bio-9-22-3 lectii/Mecanismul mutaţiilor şi rolul lor
PL-Bio-9-23-3 lectii/Originea şi structura cariotipului uman
PL-Bio-9-24-3 lectii/Mutaţiile la om
PL-Bio-9-25-3 lectii/Maladii metabolice
PL-Bio-9-26-3 lectii/Determinarea sexelor şi a grupelor sangvine la om
PL-Bio-9-27-3 lectii/Sfaturi genetice
PL-Bio-9-28-3 lectii/Virusurile
PL-Bio-9-29-3 lectii/Regnul Procariota
PL-Bio-9-30-3 lectii/Regnul PROTISTA
PL-Bio-9-31-3 lectii/Regnul Fungi
PL-Bio-9-32-3 lectii/Regnul Plante
PL-Bio-9-33-3 lectii/Regnul ANIMALIA (nevertebrate - vertebrate)
PL-Bio-10-1-6 lectii/Ţesuturi vegetale şi animale
PL-Bio-10-2-2 lectii/Nutriţia autotrofa. Fotosinteza. Frunza - structura şi rol
PL-Bio-10-3-2 lectii/Influenţa factorilor de mediu asupra intensităţii fotosintezei
PL-Bio-10-4-2 lectii/Nutriţia heterotrofă
PL-Bio-10-5-2 lectii/Respiraţia aerobă
PL-Bio-10-6-2 lectii/Respiraţia anaerobă
PL-Bio-10-7-2 lectii/Influenţa factorilor de mediu asupra intensităţii respiraţiei
PL-Bio-10-8-2 lectii/Respiraţia la animale
PL-Bio-10-9-2 lectii/Boli ale sistemului respirator la om
PL-Bio-10-10-2 lectii/Circulaţia la plante
PL-Bio-10-11-2 lectii/Circulaţia la animale - mediul intern la mamifere
PL-Bio-10-12-2 lectii/Particularităţi ale sistemului circulator la vertebrate
PL-Bio-10-13-2 lectii/Boli ale sistemului circulator la om
PL-Bio-10-14-2 lectii/Excreţia la plante
PL-Bio-10-15-2 lectii/Excreţia la animale
PL-Bio-10-16-2 lectii/Sensibilitatea la plante
PL-Bio-10-17-2 lectii/Sensibilitatea la animale - organe de simţ
PL-Bio-10-18-2 lectii/Sistemul Nervos - particularităţi structurale şi funcţionale
PL-Bio-10-19-2 lectii/Boli ale Sistemului Nervos Central
PL-Bio-10-20-2 lectii/Locomoţia la animale
PL-Bio-10-21-2 lectii/Reproducerea asexuată la plante
PL-Bio-10-22-2 lectii/Reproducerea sexuată la angiosperme
PL-Bio-10-23-2 lectii/Reproducerea asexuată la animale
PL-Bio-10-24-2 lectii/Reproducerea sexuată
PL-Bio-10-25-2 lectii/Boli cu transmitere sexuală
PL-Bio-10-26-4 lectii/Dezechilibre ecologice
PL-Bio-11-1-2 lectii/Topografia organelor şi sistemelor de organe-planuri şi raporturi anatomice
PL-Bio-11-2-2 lectii/Clasificarea sistemului nervos
PL-Bio-11-3-2 lectii/Noţiuni elementare de igienă şi patologie: meningită, encefalită, hemoragii cerebrale, comă
PL-Bio-11-4-2 lectii/Noţiuni elementare de igienă şi patologie: micoze, acnee, herpes, rinite, cataractă, glaucom, conjunctivită, otite
PL-Bio-11-5-3 lectii/Disfuncţii endocrine
PL-Bio-11-6-2 lectii/Noţiuni elementare de igienă şi patologie: carii dentare, stomatită, faringită, gastrita, enterocolite, ocluzie intestinală, diaree, constipaţie, ciroză hepatică, litiază biliară, pancreatită
PL-Bio-11-7-2 lectii/Boli ale inimii
PL-Bio-11-8-3 lectii/Noţiuni elementare de igienă şi patologie: gripă, astm bronşic, fibroză pulmonară, emfizem, tuberculoză, modificări de ritm respirator normale şi patologice, stopul cardio-respirator
PL-Bio-11-9-2 lectii/Cistită, nefrită, glomerulonefrită, litiază, insuficienţă renală
PL-Bio-11-10-3 lectii/Noţiunile: metabolism intermediar (etape), bazal, energetic, anabolism, catabolism
PL-Bio-11-11-3 lectii/Nutrimentele: roluri, valoare energetică, raţie alimentară, perturbări ale comportamentului alimentar
PL-Bio-11-12-2 lectii/Vitaminele
PL-Bio-11-13-3 lectii/Sistemul reproducător: componente, fiziologie, spermatogeneza, ovogeneza
PL-Bio-11-14-3 lectii/Sănătatea reproducerii: planificare familială, concepţie şi contracepţie, sarcina şi naşterea
PL-Bio-11-15-3 lectii/Noţiuni elementare de igienă şi patologie
PL-Bio-11-16-3 lectii/Homeostazia mediului intern, principalele constante fiziologice, rolul integrator al sistemului nervos şi endocrin
PL-Bio-11-17-6 lectii/Transformări fizico-chimice ale alimentelor în tubul digestiv, acţiunea enzimelor digestive; absorbţia intestinală; fiziologia intestinului gros


Index of /eContent-Ecologie

PL-Eco-8-1-2 lectii/Ecosistemul unei păduri de stejar
PL-Eco-8-2-2 lectii/Ecosistemul unei păduri de fag
PL-Eco-8-3-2 lectii/Ecosistemul unei păduri de molid
PL-Eco-8-4-2 lectii/Ecosistemul unei pajişti de stepă
PL-Eco-8-5-2 lectii/Ecosistemul unei pajişti alpine
PL-Eco-8-6-2 lectii/Ecosistemul unei peşteri
PL-Eco-8-7-3 lectii/Ecosistemul unui râu
PL-Eco-8-8-2 lectii/Ecosistemul fluviului Dunărea
PL-Eco-8-9-3 lectii/Ecosistemul unui lac
PL-Eco-8-10-2 lectii/Ecosistemul unei bălţi
PL-Eco-8-11-2 lectii/Ecosistemul Mării Negre
PL-Eco-8-12-2 lectii/Delta Dunãrii
PL-Eco-8-13-3 lectii/Ecosisteme antropizate
PL-Eco-8-14-2 lectii/Ritmuri biologice la plante
PL-Eco-8-15-2 lectii/Ritmuri biologice la animale
PL-Eco-8-16-2 lectii/Relaţia sol - vieţuitoare
PL-Eco-8-17-3 lectii/Relaţia apă - vieţuitoare
PL-Eco-8-18-2 lectii/Relaţia temperatură - vieţuitoare
PL-Eco-8-19-2 lectii/Relaţii interspecifice la plante
PL-Eco-8-20-2 lectii/Relaţii interspecifice la animale
PL-Eco-8-21-3 lectii/Relaţii interspecifice la plante şi animale
PL-Eco-8-22-2 lectii/Categorii trofice
PL-Eco-8-23-2 lectii/Lanţuri şi reţele trofice
PL-Eco-8-24-2 lectii/Niveluri şi piramide trofice
PL-Eco-8-25-2 lectii/Circuitul materiei în ecosistem
PL-Eco-8-26-2 lectii/Fluxul energiei în ecosistem
PL-Eco-8-27-1 lectie/Autoreglarea şi stabilitatea ecosistemului
PL-Eco-8-28-1 lectie/Evoluţia ecosistemului
PL-Eco-8-29-1 lectie/Poluarea aşezărilor umane
PL-Eco-8-30-2 lectii/Poluarea agroecosistemelor
PL-Eco-8-31-2 lectii/Supraexploatarea resurselor naturale
PL-Eco-8-32-1 lectie/ntroducerea de către om a unor specii noi în ecosisteme
PL-Eco-8-33-1 lectie/Studiul cantitativ al producţiei primare
PL-Eco-8-34-1 lectie/Producţia secundară şi consumatorii

Ultima modificare: Tuesday, 27 November 2018, 00:24