Cea mai mare galerie de experimente științifice de tip STEM outdoor (chimie, fizică, biologie, tehnologie, inginerie și matematică în aer liber) in curtea Palatului Copiilor Iași.

FIE 2018, Proiect SCIENCE CAMP

În cadrul FIE 2018, în  perioada 30 si 31 mai 2018,  Inspectoratul Școlar Județean  Iași, în parteneriat cu Palatul Copiilor si Colegiul National ”Mihai Eminescu” Iași urmărește sa realizeze cea mai mare galerie de experimente științifice de tip STEM outdoor (chimie, fizică, biologie, tehnologie, inginerie și matematică în aer liber)  in curtea Palatului Copiilor Iași. Acest program științific intitulat SCIENCE CAMP ( sau ”Galeria experimentelor”), este destinat elevilor cu vârste mai mari de 12 ani, care doresc să afle mai multe informații despre utilizarea științelor in viața de zi cu zi. Ideea programului este aceea de a-i familiariza pe elevi cu științele, demonstrându-le cum funcționează aceste discipline  în afara sălii de clasă. Aceste ateliere nu sunt destinate exclusiv elevilor de excepție sau celor pasionați de Chimie, Fizica, Biologie, robotică  ci tuturor elevilor care studiază aceste discipline.

Programul cuprinde ateliere interactive de chimie, fizică, biologie, robotică, educație tehnologică organizate de elevi si profesori  din județul Iași cu scopul de a educa elevii într-un mod practic, cu privire la importanța studiului științelor naturale. Se urmărește realizarea următoarelor obiective:  dezvoltarea orizontului de cunoaștere științifică atât pentru elevi cât și pentru profesorii care îi însoțesc, creșterea atractivității învățării, motivarea cadrelor didactice si orientarea activității  spre latura aplicativă, practică .

Formarea și dezvoltarea abilităților științifice, tehnologice, tehnice și matematice (STEM) este la fel de importantă ca și formarea și dezvoltarea abilitățile cheie. Cele doua tipuri de abilități pot fi dezvoltate sinergic dacă  sunt exersate împreună,  aceste abilități sunt deosebit de importante și absolut necesare la locul de muncă, în rezolvarea problemelor, pentru a dezvolta gândirea analitică și capacitatea de a lucra independent. Astfel elevii au astfel posibilitatea de a descoperi adevăruri științifice și soluții la unele probleme cu care se confruntă.

În timpul acestor ateliere, cu durata totală de 90 de minute, elevii vor participa la prezentări interactive, vor învăța normele de conduită în laborator și vor efectua experimente . Elevii vor efectua experimente sub directa îndrumare a profesorilor coordonatori.. Înscrierea la aceste ateliere poate fi efectuată  numai de un cadru didactic, care va însoți grupul de elevi  pe parcursul activităților, parcurgerii galeriei.

Informații privind programul experimentelor și înscrierea elevilor la ateliere pot fi obtinute prin intermediul flyerelor, afiselor, mesajelor trimise pe grupul ”profide chimie@yahoogroups ” respectiv prin solicitarea de informatii suplimentare la adresele  de  e-mail tudurachea@yahoo.com si  chimie_isj_iasi@yahoo.com Fiecare grup de elevi participant la galeria experimentelor, însoțit de un profesor va primi cel putin o broșură și un CD care descrie experimentele prezentate în galerie.


Ultima modificare: Thursday, 17 May 2018, 01:25