Detalii concurs


CONCURS NAŢIONAL EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE

Colegiul Naţional de Arte Regina Maria CONSTANŢA

Ediţia a VIII-a, 8-10 iunie 2018


Eveniment inclus în CAEN – MEN, 2018, poziția 165

Domeniul ştiinţificOrganizatori şi parteneri:

 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa

 • Colegiul Naţional de Arte Regina Maria, Constanţa

 • Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană prin Biroul de Programe de Promovare a Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate, Constanţa

 • Liceul Teoretic Ovidius, Constanţa

 • Colegiul Naţional Mihai Eminescu, Constanţa

 • Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân, Constanţa

 • Şcoala Gimnazială Remus Opreanu, Constanţa

 • Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonitza, Bucureşti


Preşedinte de onoare - Prof. dr. Daniela Călugăru, inspector general MEN


Data desfăşurării: 9 iunie 2018, ora 10,00


Locaţie: Colegiul Naţional de Arte Regina Maria, Constanţa, Bdul Al. Lăpuşneanu, Nr. 11; tel/fax 0341/405829; 0241/636859; e-mail şcoală: cna.regina.maria@gmail.com


Persoană de contact la C.N.A. Regina Maria, Constanţa: prof. Victoria Dorobanţiu, telefon: 0723069706; e-mail: dorobantiu.victoria@yahoo.com


Perioada de înscriere: 21 mai - 03 iunie 2018, la adresa de e-mail: dianaadriana2003@yahoo.com, informatician Diana Adriana Irimia, tel. 0740058074, format excel.

Participanţi:

 • elevii claselor a VII-a şi a VIII-a la secţiunea ştiinţifică - gimnaziu;

 • elevii claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a la secţiunea ştiinţifică – liceu;

 • elevii claselor VII –VIII şi IX-X-XI la secţiunea afiş;

 • elevii claselor II- VI la secţiunea fotografie;

 • elevi din clasa pregătitoare şi clasa I la secţiunea – colaj.

Important:

 • Concursul Naţional EPS este inclus în CAEN, 2018, Domeniul științific, poziția 165.

 • Se recomandă realizarea fazei judeţene a concursului pentru selecţia elevilor participanţi la secţiunea ştiinţifică.

 • Participarea elevilor nu este condiţionată de organizarea fazei judeţene a concursului sau de studierea opţionalului Educaţie pentru sănătate.

 • Pot participa, la secţiunea ştiinţifică, maximum 15 elevi din fiecare judeţ.

 • Elevii, din fiecare judeţ/unitate de învăţământ, sunt însoţiţi de cadre didactice care vor prezenta, în scris, acordul participării la concurs din partea şcolii, a părinţilor şi a Inspectoratului şcolar din judeţul respectiv.

 • Cheltuielile de transport, masă şi cazare la hotel se suportă de către fiecare participant (elevi, cadre didactice, părinţi).

 • Cadrele didactice şi elevii care doresc cazare la hotel – contra cost, sunt rugaţi să specifice acest lucru în adresa de înscriere.

 • Cazarea elevilor şi a cadrelor didactice se poate face şi la internate şcolare (la cerere), şi, în măsura posibilităţilor – în funcţie de numărul elevilor înscrişi, va fi asigurată de organizatori. Detaliile privind cazarea se vor comunica participanţilor după finalizarea înscrierilor (la solicitarea participanţilor, la adresa de email comunicată sau la telefon).

 • Toate activităţile se desfăşoară în data de 9 iunie 2018 (sâmbătă), în intervalul orar 9,00-17,30, respectiv: concursul naţional – rezolvarea itemilor şi a probei de creaţie la secţiunea ştiinţifică, evaluarea testelor şi a probei de creaţie de către membrii comisiei; realizarea unei expoziţii cu lucrările din concurs, jurizarea afişelor, fotografiilor şi a colajelor; centralizarea şi comunicarea rezultatelor finale şi festivitatea de încheiere cu înmânarea diplomelor.

 • Participarea la secţiunile concursului (ştiinţifică, colaj, fotografie sau afiş), nu este în mod obligatoriu condiţionată de realizarea unei faze judeţene sau la nivel de şcoală.

 • Data de 8 iunie 2018 (vineri) este rezervată pentru primirea şi cazarea participanţilor iar data de 10 iunie 2018 (duminică), pentru acțiuni de vizitare a orașului Constanța și plecarea delegațiilor.

 • Toţi elevii vor primi Diplome de participare la Concursul Naţional Educaţie pentru Sănătate, Ediţia a VIII-a, iunie 2018, Constanţa.


TEMATICA pentru Concursul Naţional EPS 2018, secţiunea ştiinţifică:

Bibliografie:

Stil de viaţă sănătos – Un Ghid de Educaţie pentru Sănătate, Dr. Loti Popescu, Editura Muntenia, Constanţa, 2010 (Ghidul se regăseşte în format pdf în anexă).

Tipuri / Număr de itemi

 • secţiunea gimnaziu: 50 de itemi, alegere simplă şi un subiect de creaţie (eseu pe o temă dată din bibliografie);

 • secţiunea liceu: 60 de itemi, alegere simplă şi un subiect de creaţie (eseu pe o temă dată din bibliografie).

Timp de rezolvare: 3 ore, din care 1 oră pentru eseu.

 • Tema pentru:

*COLAJ / Clasele 0 –I,

*FOTOGRAFIE / Clasele II – VI,

*AFIŞ/ Clasele VII-VIII,

*AFIŞ/ Clasele IX-XI,

propusă de DSPJ Constanța este - Sănătate pentru toți!


Condiţii de realizare a afişului:

 • Participă la această secţiune elevii de la clasa a VII-a până la clasa a XI-a (VII-XI);

 • Tehnica: tempera, guaşe, acrilice, pastel, mixtă;

 • Dimensiunea afişului 42/60 (sau la alegere).

Condiţii de realizare a colajului:

 • Participă la această secţiune elevi de la clasa pregătitoare şi clasa I;

 • Lucrările vor fi realizate la şcoală, în echipă de 3 elevi, sub îndrumarea cadrului didactic;

 • Dimensiuni şi forme – foaie de bloc, format A4 sau la alegere.

Condiţii de realizare a fotografiei:

 • Participă la această secţiune elevi începând cu clasa a II-a până la clasa a VI (II-VI);

 • Lucrările sunt individuale;

 • Dimensiuni -15x20 sau la alegere.


Informaţii generale:

 • Lucrările vor fi realizate în şcolile de provenienţă ale elevilor şi vor fi trimise prin poştă până la data de 31 mai 2018.

 • În plicul/coletul cu lucrări se va introduce şi un alt plic timbrat, format A4, cu adresa completă de destinaţie (nume, prenume, şcoala, str..., nr.., localitate, judeţ, cod) pentru expedierea diplomei.

 • Lucrările (afiş, fotografie, colaj), trimise în plic/pachet vor avea înscrise pe verso: ediția a VIII-a a CNEPS, 9 iunie 2018, CAEN poziția 165, secțiunea, nume şi prenume autor/autori, clasa, şcoala, localitatea şi judeţul, titlul lucrării, nume profesor îndrumător; aceleaşi informaţii se trimit în format scris, tabelar, document distinct, şi pe email la adresa: dianaadriana2003@yahoo.com (cu diacritice).

 • Adresa de expediere: Colegiul Naţional de Arte Regina Maria Constanţa, Bulevardul Al. Lăpuşneanu, Nr. 11, Constanţa, judeţul Constanţa, Cod 900196, Concursul Naţional Educaţie pentru Sănătate, prof. Victoria DOROBANŢIU.

 • Pentru orice informaţie suplimentară, vă rugam folositi adresa de email: dorobantiu.victoria@yahoo.com mobil: 0723069706 sau dianaadriana2003@yahoo.com

 • La concursul de afişe, cls. VII-XI, pot participa atât elevii înscrişi la secţiunea ştiinţifică, cât şi elevii care nu fac deplasarea la Constanţa şi se înscriu numai la Concursul de afişe –situaţie în care lucrările lor sunt aduse la Constanţa de către profesorii însoţitori ai grupului de elevi din judeţul respectiv sau se trimit prin poştă (31.05.2018).


Stimaţi colegi, avem rugămintea să transmiteţi informaţiile privind organizarea şi desfăşurarea Concursului Naţional -Educaţie pentru Sănătate, ediţia aVIII-a, Constanţa, 08-10 iunie 2018 - tuturor celor interesați, în spiritul respectării dreptului fiecărui copil / tânăr la un nivel de viaţă suficient pentru a permite dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală, socială.


Format de înscriere –TABEL NR. 1 ( cu diacritice, times new roman, 12):

Unitatea de învăţământ, localitate, judeţ

.....................................................

Nr......./data............

Obiect – Elevii participanţi la Faza Naţională a Concursului Educaţie pentru Sănătate, Ediţia aVIII-a, Constanţa 9 iunie 2018, secţiunea gimnaziu/ liceu/ AFIŞ/FOTOGRAFIE/COLAJ-tabel separat pentru fiecare nivel/secţiune

Nr.

crt.


Nume şi prenume elevi

Clasa

Unitatea de învăţământ/judeţ

Nume şi prenume profesor îndrumător

mobil

email

Nume şi prenume profesor însoţitor

mobil

emailSemnează: director şi profesor însoţitor


Format cazare elevi- TABEL NR. 2

Unitatea de învăţământ, localitate, judeţ

.....................................................

Nr......./data............

Obiect – Cazarea elevilor participanţi la Consursul Naţional EPS, 2018 – internat şcolar

Nr.

crt.

Nume şi

prenume elevi

Clasa

Mobil

Sexul

Adresa

Data

şi ora sosirii

Data

şi ora plecării

Mijloc

de transport


Semnează: director şi profesor însoţitor


Format cazare profesori – TABEL NR. 3

Unitatea de învăţământ, localitate, judeţ

.....................................................

Nr......./data............

Obiect – Cazarea profesorilor participanţi la Consursul Naţional EPS, 2018 – internat şcolar

Nr.

crt.

Nume şi prenume profesor îndrumător/ însoţitor

Unitatea de învăţământ

Mobil

Sex

Adresa

Data

şi ora sosirii

Data

şi ora plecării

Mijloc

de transport


Semnează: director şi profesor îmsoţitor
Notă:

 • Se trimit tabele distincte pentru elevii claselor 0-I/ II-VI/VII-VIII şi IX-XI cu menţiunea: secţiunea concurs Afişe, Fotografie, Colaj sau secţiunea ştiinţifică-gimnaziu / liceu.

 • Toate tabelele solicitate pentru înscrierea la concurs şi cazare se trimit în format electronic, pe adresa de e-mail dianaadriana2003@yahoo.com, informatician Diana Adriana Irimia, tel. 0740058074, format excel, respectând perioada de înscriere.

 • Adresele oficiale, semnate şi ştampilate, vor fi aduse de către profesorii care însoţesc elevii la data organizării concursului şi vor fi predate comisiei de organizare.

 • Profesorii care însoţesc elevii la concurs fac parte din comisie, în calitate de asistenţi-evaluatori şi vor primi documente doveditoare în acest sens.

Vă mulţumim.


Pentru informaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului, vă rugam contactaţi:

 • prof. Adriana Popescu, inspector școlar, biologie,  ISJ Constanţa tel. 0753063521, email: adisimxxl2006@yahoo.com

 • prof. Victoria Dorobanţiu,  Colegiul Național de Arte Regina Maria Constanţa, tel. 0723069706, email: dorobantiu.victoria@yahoo.com.
  Vă mulțumim și dorim mult succes participanților!

Prof. Mitrică Doiniţa,


Director, C.N.A. Regina Maria, ConstanţaProf. Adriana Popescu,

Inspector școlar, ISJ Constanţa

Dr. Loti Popescu,

Master European Promovarea Sănătăţii şi

Educaţie pentu Sănătate, Şef BPPSEPS/DSPJ Constanţa

Prof. Victoria Dorobanţiu

Colegiul Naţional de Arte Regina Maria, Constanţa


Ultima modificare: Friday, 13 April 2018, 19:21