Model orientativ portofoliu sintetic profesor biologie

  • Decizia de numire (suplinire, detaşare, titularizare - în copie);
  • Fişa postului;
  • Curriculum vitae-Europass;
  • Încadrare;
  • Orarul – inclusiv programul suplimentar de pregătire- activităţile  cercului ştiinţific de biologie,  cercului de prim ajutor,, Sanitarii pricepuţi’’ etc.
  • Documente curriculare (programe şcolare, metodologii, regulamente, ghiduri metodologice de aplicare a        programelor şcolare; precizări metodologice cu privire la predarea specialităţii; programe examene naţionale; programe şcolare pentru discipline opţionale noi; lista manualelor folosite la clasă);
  • Planificarea calendaristică anuală şi semestrială; proiectarea unităţilor didactice de învăţare;
  • Proiectarea pregătirii suplimentare a elevilor capabili de performanţă;Proiectarea pregătirii elevilor ce prezintă dificultăţi în învăţare;
  • Instrumente de lucru şi de evaluare (teste predictive,  sumative şi altele);
  • Cursuri opţionale – suport de curs, materiale auxiliare;
  • Lista mijloacelor didactice în dotare;
  • Evidenţa elevilor înscrişi la examenele naţionale;
  • Rezultate la examene naţionale şi rezultatele evaluărilor periodice;
  • Documente privind calitatea de mentor, formator local/ judeţean/ naţional; coordonator cerc pedagogic/ metodist/ membru în consiliu consultativ; îndrumător reviste şcolare/membru în colectivul de redacţie  al revistelor de specialitate; evaluator manuale; membru în comisii
Ultima modificare: Monday, 6 November 2017, 20:13