Limitele de încadrare a materiei pentru Olimpiada de Biologie, faza judeţeană 2018


Nr. crt.

Fazele olimpiadei

Limitele de încadrare a materiei

Clasa a VII-a

Clasa a IX-a

Clasa a X-a

Clasa a XI-a

Clasa a XII-a

1.

Judeţeană

Inclusiv

Sistemul endocrin”                   

Inclusiv „Genetică umană”                

Inclusiv       

Circulația  în lumea vie”                                              

Inclusiv „Sistemul endocrin”            

Inclusiv

Domenii de aplicabilitate şi consideraţii bioetice în genetica umană”                            

2.

Naţională

Inclusiv

Sistemul digestiv”

Inclusiv

Fungi”

Inclusiv

„Sensibilitatea la animale”                                

Inclusiv

„Digestia și absorbția”            

Inclusiv

Efectele deteriorării ecosistemelor asupra sănătăţii umane”

 

3.

Internaţională

Programa de olimpiada internaţională  şi programele şcolare de olimpiadă pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a.Update informatii

Olimpiadde Biologie

 

I.                    Graficul de desfășurare a Olimpiadei de Biologie

 

·         etapa locală- se va desfășura până la sfârșitul lunii ianuarie 2018, în fiecare unitate școlară din județ și va dura trei ore. Comisia la nivel de școală va fi numită prin decizie internă și se va asigura de buna derulare a acestui concurs.

  • etapa judeţeană se va desfășura în data de 3 martie 2018, la Colegiul Național ,,Costache Negruzzi’’, Iașiprof. Adina Imbria.

 Listele cu elevii calificați pentru această etapă vor fi transmise obligatoriu până la data de 15 februarie 2018 la  adresa de email: soficavana@yahoo.com, în format Excel, cu majuscule și diacritice, după modelul:

 

       TABEL NOMINAL CU ELEVII PARTICIPANȚI LA ETAPA JUDEȚEANĂ A OLIMPIADEI DE BIOLOGIE

 

NR. CRT.

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI

 PROFESOR ÎNDRUMĂTOR

 

CLASA

UNITATEA ȘCOLARĂ

Calificarea concurenților pentru etapa județeană se face în ordinea descrescătoare a punctajelor, cu încadrarea în norma de participare astfel încât numărul maxim de elevi calificați să nu depășească numărul de clase pentru fiecare nivel, la care se adaugă câte un elev pentru fiecare premiu obținut la fazele naționale și internaționale.

 

  • etapa națională: 1-6 aprilie 2018, jud. Neamț

1.       Pregătirea lotului de biologie pentru participarea la OIB:

a)       lot lărgit-2 săptămâni de pregătire teoretică și selecția lotului restrâns-

Facultatea de Biologie, Universitatea Babeș Bolyai, Cluj-Napoca, jud. Cluj.

b)      lot restrâns–2 săptămâni de pregătire practică-Facultatea de Biologie, Universitatea din București.

2.  Etapa Internațională a Olimpiadei de Biologie-Iran, iulie 2018

3. Selecția și pregătirea lotului de biologie pentru EUSO–2 săptămâni de pregătire practică la Facultatea de Biologie, Universitatea din București,  februarie-martie 2018.

4. Etapa Internațională EUSO-Slovenia, aprilie 2018

 

II.                 Limitele de încadrare a materiei pentru Olimpiada de Biologie

Nr. crt.

Fazele olimpiadei

Limitele de încadrare a materiei

Clasa

a VII-a

Clasa

a IX-a

Clasa

a X-a

Clasa

a XI-a

Clasa

a XII-a

1.

Judeţeană

Inclusiv

„Sistemul endocrin

Inclusiv „Genetică umană”

Inclusiv „Circulația în lumea vie”

Inclusiv „Sistemul endocrin”

Inclusiv Domenii de aplicabilitate şi consideraţii bioetice în genetica umană”

2.

Naţională

Inclusiv

„Sistemul digestiv”

Inclusiv

„Fungi”

Inclusiv „Sensibilitatea la animale”

Inclusiv „Digestia și absorbția”

Inclusiv

“Efectele deteriorării ecosistemelor asupra sănătăţii umane”

 

3.

Internaţională

Programa de olimpiada internaţională  şi programele şcolare de olimpiadă pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a.

 

III.              Lotul judeţean  pentru participarea la etapa națională a Olimpiadei  de Biologie 2018

 

Nr.

crt.

Judeţul

Locuri din oficiu

Locuri atribuite în funcţie de rezultatele obţinute la

                 ONB – 2017

Total

VII

IX

X

XI

XII

1.

Iași

5

1

 

 

 

1

7

 

  

Alte precizări legate de etapa județeană vor fi transmise în rețea în perioada premergătoare competiției.

               Vă mulțumim pentru colaborare și vă dorim succes!
Ultima modificare: Monday, 5 March 2018, 01:34