Relaxare prin autoevaluare 1

Recunoști pasărea din imagine ?