Ştiri site

Precizări privind Olimpiada de biologie , an școlar 2018-2019

Precizări privind Olimpiada de biologie , an școlar 2018-2019

by biologie iasi -
Number of replies: 0

     Pentru etapa naţională a olimpiadei se califică, din fiecarejudeţ/sector al municipiului București un număr de elevi corespunzător numărului de locuri (din oficiu și suplimentare) alocate pe an de studiu, numai dacă aceștia au obţinut cel puţin 70% din punctajul maxim acordat rezolvării subiectelor de la etapa judeţeană.

     Numărul locurilor atribuite fiecărui inspectorat școlar județean  (ISJ) , respectiv fiecărui sector al municipiului București se stabilește în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) din Metodologia-cadru.  Astfel, fiecare inspectorat școlar județean, respectiv, fiecare sector al municipiului București primește câte un loc pentru fiecare an de studiu  și 43 de locuri suplimentare/an de studiu, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene și calificarea participanților pe locurile din oficiu. 

     Se califică la etapa națională a olimpiadei, atât pe locurile suplimentare cît și pe locurile din oficiu elevii care au obținut cel puțin 70% din punctajul maxim acordat rezolvării subiectelor la această etapă.

     Candidații care au obţinut punctaje egale la etapa județeană/a sectoarelor municipiului București şi se află în situaţia calificării pentru etapa naţională a olimpiadei pe locurile atribuite conform art. 15 alin. 3) vor fi departajaţi utilizându-se, în ordine, următoarele criterii:

1. punctajul mai mare obţinut la subiectul de tip probleme;

 2. punctajul mai mare obţinut la subiectul de tip complement grupat;

3. punctajul mai mare obţinut la subiectul de tip cauză-efect;

4. În cazul în care, după aplicarea celor trei criterii de departajare, precizate anterior, se menține egalitatea, se organizează o probă scrisă de baraj.

 

Faza națională se va desfășura în perioada 21-26 aprilie 2019 în Bihor, jud. Oradea.