Ştiri site

Diseminare proiect Erasmus+

Diseminare proiect Erasmus+

by Elena-Alina Raduianu -
Number of replies: 0

Profesori de acțiune pentru o generație multimedia europeană”

Prof. Răduianu Elena Alina

De curând, s-a finalizat proiectul de mobilități intitulat “Profesori de acțiune pentru o generație multimedia europeană” finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Erasmus+, și implementat de Școala Gimnazială „Ion Ghica” din Iași, în perioada septembrie 2016 – august 2018. Proiectul a contribuit la formarea unui număr de paisprezece cadre didactice din școala noastră, pe tema internaționalizării și a utilizării resurselor digitale, venind în întâmpinarea nevoilor identificate la nivel instituțional și individual.

Proiectul a fost unul de amploare, cuprinzând trei cursuri de formare: „Digital and Social Media Competencies @ School“, “How to Make Your School More International” și “Creativity in Teaching and Learning using ICT: The Digital Classroom”.

Prin intermediul acestor cursuri, cadrele didactice din școala noastră și-au dezvoltat abilitățile și competențele digitale, au învățat să conceapă un plan de internaționalizare al școlii, să utilizeze diverse platforme interactive și resursele TIC în cadrul lecțiilor. În cadrul cursurilor ce vizau dezvoltarea competențelor digitale, au fost testate aplicații și instrumente digitale ce pot fi integrate cu succes în cadrul activităților școlare și extrașcolare: Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, GoAnimate, Capzles, Canvas, Storybird, Edmodo, eTwinning, Moodle, Google for Didactic, Logomaker, Powtoon, Wordle, Adobe Premiere, Web 2.0, Social Networking, Blogging. Cadrele didactice participante la cursul despre internaționalizarea școlii, au realizat activități ce vizau conceperea și implementarea unor proiecte internaționale, evaluarea acestora, folosirea platformei eTwinning, adaptarea curriculumului pentru a integra internaționalizarea, folosirea programului Zoom US în cadrul unui proiect, dezvoltarea competențelor interculturale.

Beneficiile participării la aceste cursuri de formare sunt multiple: dezvoltarea competențelor lingvistice, a competențelor de utilizare a resurselor digitale, creșterea capacității de a accesa și gestiona fonduri europene, realizarea unor proiecte de parteneriat școlar sau alte modalități de colaborare, care vor crește dimensiunea europeană a școlii, aplicarea unor exemple de bună practică pentru îmbunătățirea propriului proces de educație,

Prin activitățile de diseminare organizate în școală, colegii noștri au fost informați despre modalități inovatoare de integrare a resurselor digitale în cadrul lecțiilor, instrumente aplicabile în procesul didactic din alte sisteme de învățământ care și-au demonstrat eficiența. De asemenea, materialele studiate/utilizate/realizate de participanții la cursurile de formare au fost adunate pe CD, care va cuprinde resurse digitale ce vor putea fi accesate și de către ceilalți colegi.

Sperăm că demersul nostru, acela de a de a face ca lecțiile să fie atractive și utile, va fi atins și prin utilizarea resurselor digitale, a implicării elevilor în proiecte în care își vor dezvolta competențele digitale și lingvistice, capacitatea de a coopera în realizarea sarcinilor de lucru, crescând motivația elevilor de a învăța, și de a participa activ la propria învățare, înțelegând că aceasta este un proces continuu și necesar pentru dezvoltarea propriei personalități.

Alte activități de diseminare a proiectului au vizat elevii, părinții, dar și cadrele didactice din județ. De asemenea, proiectul a fost mediatizat la nivel local și național prin intermediul paginii Facebook a proiectului și a paginii web a instituției. Produsele finale ale proiectului, o carte în format electronic cât și tipărită, ce conține articole legate de resurse TIC, un CD cu planuri de lecție și prezentări ale cursurilor de formare, buletine informative, articole de ziar și pagina Facebook a proiectului, sunt o serie de resurse utile oricărui cadru didactic.