Ştiri site

Aspecte importante privind definitivarea in invatamant, sesiunea 2021

Aspecte importante privind definitivarea in invatamant, sesiunea 2021

by Lorela Caradan -
Number of replies: 0


  Buna ziua, 

Mai jos gasiti aspecte importante privind definitivarea in invatamant, sesiunea 2021.

I. Metodologia-cadru, aprobată prin OMEC nr. 5434/31.08.2020, publicată în MO nr. 852/17.09.2020. Anexele la metodologie  au rămas aceleași.

 

II. Informații importante acum pentru posibilii candidați:

     1. Înscrierea se face la fel ca în anul școlar trecut, conținutul dosarului de înscriere care se depune la unitatea  de învățământ este neschimbat (art. 11-12)

     2. Perioada concediului de maternitate se consideră explicit vechime la catedră (art. 12(3), lit. c).

     3. Prima din cele 2 inspecții prevăzute de lege se efectuează în sem I, cea de a doua inspecție și evaluarea portofoliului - în sem al II-lea. Excepțiile de la această prevedere pot avea loc doar cu motive întemeiate, justificate cu documente doveditoare - art. 15(1)

      4.Inspecțiile (și portofoliul) se pot susține online – art. 46.

 

III.  Unele discipline prezintă programe actualizate, de aceea denumirile disciplinelor de examen de la art. 20 prezintă modificări, acestea preluând întocmai denumirile programelor. Programele sunt în curs de validare în comisiile naționale pe discipline. Vom anunța candidații atunci cand acestea vor fi validate prin OM.

 

IV.  Calendarul este în curs de publicare. Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor județene este prevăzută până la 10 octombrie. Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ este prevăzută până la 15 octombrie.

Documentele vor fi postate pe site-ul ISJ Iasi.
 Zi buna!
    Lorela Caradan