Proiect: Influența factorilor abiotici asupra dezvoltării ființelor viiProiect: Impactul urbanizării asupra mediului